دسته بندی

محصولات جدید

شلوار لینن سفید Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 29 / فاق : 31 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز M

عرض کمر : 41 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 30 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 99

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 19 / قد : 99

شلوار لینن سرمه ای Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 29 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز M

عرض کمر : 38 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :96

اندازه های سایز L

عرض کمر : 43 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 44 / عرض ران : 34 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 36 / فاق : 35 / عرض دمپا : 19 / قد : 96

شلوار لینن سرمه ای خط دار Zara

تومان ۸۷۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 30 / فاق : 31 / عرض دمپا : 17 / قد : 99

اندازه های سایز M

عرض کمر : 38 / عرض ران : 31 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 44 / عرض ران : 35 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 36 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد :99

شلوار لینن راه راه Zara

تومان ۸۷۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 37 / عرض ران : 30 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد : 98

اندازه های سایز M

عرض کمر : 41 / عرض ران : 32 / فاق : 34 / عرض دمپا : 19 / قد : 97

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 34 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 35 / فاق : 35 / عرض دمپا : 20 / قد : 97

شلوار لینن سبز Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 28 / فاق : 32 / عرض دمپا : 17 / قد :99

اندازه های سایز M

عرض کمر : 39 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز L

عرض کمر : 40 / عرض ران : 32 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 98

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 43 / عرض ران : 34 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد : 99

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 35 / فاق : 37 / عرض دمپا : 19 / قد :99

شلوار لینن طوسی Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 36 / عرض ران : 28 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز M

عرض کمر : 40 / عرض ران : 31 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :100

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 99

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 48 / عرض ران : 35 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد :99

شلوار لینن کرم Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 34 / عرض ران : 28 / فاق : 31 / عرض دمپا : 17 / قد : 95

اندازه های سایز M

عرض کمر : 37 / عرض ران : 31 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 32 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 44 / عرض ران : 33 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

پیراهن لینن آستین کوتاه سفید Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 74

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 73

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 80

پیراهن لینن آستین کوتاه سبز Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 75

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

پیراهن لینن آستین کوتاه Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81

بافت وینتیج

بافت وینتیج TCM

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 66

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 61

سایز لیبل

کشور سازنده

Italy

بافت وینتیج Editions By van Heusen

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 67

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Hi Yu

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 69 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 74

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Michael Herald

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 62

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Windridge

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 67

سایز لیبل

M

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج چند رنگ نوک مدادی بنفش

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج طوسی

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 57 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج قرمز سفید

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 43 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده

U.K.

عکس های شما

دیدگاه شما

فروشگاه اینترنتی ژینو

ژینو یک فروشگاه آنلاین لباس مردانه است که طیف گسترده ای از لباس ها از جمله انواع پیراهن مردانه، تی شرت، شلوار، شلوارک، شورت، جوراب، کلاه و ... را ارائه می دهد. ما معتقدیم که همه باید بتوانند لباس های شیک و با کیفیت را با قیمت مناسب پیدا کنند و این چیزی است که ما را به یک انتخاب محبوب برای مشتریان تبدیل کرده است.

چه محصولاتی در ژینو ارائه میشود؟

در ژینو طیف گسترده ای از محصولات مانند انواع پیراهن مردانه شامل پیراهن نخی، پیراهن هاوایی، پیراهن کبریتی، پیراهن جین، پیراهن پشمی، پیراهن پشمی داخل خز، انواع تیشرت نخی و تیشرت ورزشی، انواع شلوار شامل شلوار جین، شلوار پارچه ای، شلوار کتان، شلوار کارگو و شلوار اسلش، شلوارک طرحدار و شلوارک ورزشی، انواع کلاه شامل کلاه بیسبالی، کلاه باکت و کلاه حصیری، انواع لباس زیر مانند شورت راحتی، شورت اسلیپ، شورت پادار، جوراب طرحدار و جوراب رسمی، انواع بافت طرحدار مانند بافت وینتیج، بافت ایسلندی، بافت کریسمسی و بافت ساده، انواع مدل های کاپشن و پلیور و ... ارائه میگردد.

در اینجا برخی از نکات برای انتخاب لباس مردانه مناسب آورده شده است:

  • به فرم بدن خود توجه کنید. همه بدن ها یکسان نیستند، بنابراین مهم است که لباس هایی را بپوشید که به فرم بدن شما بیاید.
  • برای مناسبت لباس بپوشید. اگر برای یک رویداد رسمی لباس می پوشید، مطمئن شوید که لباس مناسب را انتخاب کرده اید.
  • رنگ هایی را انتخاب کنید که به شما بیایند. همه رنگ ها برای همه افراد یکسان نیستند، بنابراین مطمئن شوید که رنگ هایی را انتخاب می کنید که به شما بیایند.
  • با اکسسوری ها آزمایش کنید. اکسسوری ها می توانند به لباس شما شخصیت و سبک اضافه کنند، بنابراین با آنها آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی را دوست دارید.
  • مهم نیست که چه چیزی می پوشید، مطمئن شوید که با اعتماد به نفس هستید. اعتماد به نفس کلید است، بنابراین مطمئن شوید که وقتی لباس می پوشید احساس خوبی دارید.
سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من