در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 12 24 36

شلوار لینن سفید Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 29 / فاق : 31 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز M

عرض کمر : 41 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 30 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 99

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 19 / قد : 99

شلوار لینن کرم Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 34 / عرض ران : 28 / فاق : 31 / عرض دمپا : 17 / قد : 95

اندازه های سایز M

عرض کمر : 37 / عرض ران : 31 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 32 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 44 / عرض ران : 33 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

شلوار لینن سرمه ای خط دار Zara

تومان ۸۷۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 30 / فاق : 31 / عرض دمپا : 17 / قد : 99

اندازه های سایز M

عرض کمر : 38 / عرض ران : 31 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 44 / عرض ران : 35 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 36 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد :99

شلوار لینن طوسی Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 36 / عرض ران : 28 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز M

عرض کمر : 40 / عرض ران : 31 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :100

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 99

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 48 / عرض ران : 35 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد :99

شلوار لینن راه راه Zara

تومان ۸۷۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 37 / عرض ران : 30 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد : 98

اندازه های سایز M

عرض کمر : 41 / عرض ران : 32 / فاق : 34 / عرض دمپا : 19 / قد : 97

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 34 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 35 / فاق : 35 / عرض دمپا : 20 / قد : 97

شلوار لینن سبز Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 28 / فاق : 32 / عرض دمپا : 17 / قد :99

اندازه های سایز M

عرض کمر : 39 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز L

عرض کمر : 40 / عرض ران : 32 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 98

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 43 / عرض ران : 34 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد : 99

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 35 / فاق : 37 / عرض دمپا : 19 / قد :99

شلوار لینن سرمه ای Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 29 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز M

عرض کمر : 38 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :96

اندازه های سایز L

عرض کمر : 43 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 44 / عرض ران : 34 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 36 / فاق : 35 / عرض دمپا : 19 / قد : 96