در حال نمایش 15 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن لینن خاکی

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 78

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 80

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 70 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آبی Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 50 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 68

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 52 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

پیراهن لینن طرح لنگر Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن طرح برگ Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آستین کوتاه سبز Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 75

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

پیراهن لینن Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آستین کوتاه طرح نخل Jean Pascale

تومان ۷۱۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81

پیراهن لینن آستین کوتاه طرح دار Jean Pascale

تومان ۷۱۸,۰۰۰
سایز لیبل

M, XL, 2XL, L, S

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 48/ عرض سینه : 54/ طول آستین : 24/ عرض حلقه آ‌ستین : 26/ قد : 76

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 74

پیراهن لینن آستین کوتاه Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81

پیراهن لینن آستین کوتاه سفید Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 74

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 73

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 80

پیراهن لینن سفید

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 54 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 69

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 67 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 78

پیراهن لینن پسته ای

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل

M, L

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76

پیراهن لینن آستین کوتاه سرمه ای Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

پیراهن لینن آستین کوتاه آبی Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

پیراهن لینن آبی راه راه Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

M, XL, 2XL

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 69 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 77

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 66 / طول آستین : 72 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 80