نمایش 1–24 از 55 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن لینن کرمی پنککی Hering

تومان ۷۴۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L , XXL
اندازه سایز L عرض سرشانه: 51/ عرض سینه: 58/ طول استین:24/ عرض حلقه استین: 28/ قد: 79
اندازه سایز M عرض سرشانه: 47 / عرض سینه: 54/ طول استین:20/ عرض حلقه استین: 26/ قد: 74
اندازه سایز XXL عرض شانه: 53 / عرض سینه: 64 / طول آستین: 25 / حلقه آستین: 30 /قد: 77

پیراهن لینن Hering

تومان ۷۴۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL , S
اندازه سایز L عرض سرشانه: 54 / عرض سینه: 58 / طول استین: 24 / حلقه استین: 24 /قد: 80
اندازه سایز XL عرض سرشانه: 51 / عرض سینه: 60 / طول استین: 25 / حلقه استین: 30 /قد: 77
اندازه سایز S سرشانه: 45 / عرض سینه: 49 / طول استین: 23 / حلقه استین : 25 / قد: 72

پیراهن لینن استخوانی Hering

تومان ۸۳۸,۰۰۰
سایز لیبل 2XL , M , L , S
اندازه سایز M عرض سرشانه : 50 / عرض سینه: 57 / طول استین: 26 / عرض حلقه استین: 28 / قد: 73
اندازه سایز 2XL عرض سرشانه : 55 / عرض سینه: 67 / طول استین: 27 / عرض حلقه استین: 32/ قد: 78
اندازه سایز L عرض سرشانه: 50 / عرض سینه: 59/ طول استین: 26/ حلقه استین: 29/ قد: 78
اندازه سایز S عرض سرشانه: 48 / عرض سینه: 55 / طول استین: 23 / حلقه استین: 24 / قد: 68

پیراهن بافت مشکی King Brich

تومان ۸۴۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه سایز S عرض سرشانه : 45 / عرض سینه: 50 / طول استین: 27/ عرض حلقه استین: 23 / قد 70
اندازه سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه: 53 / طول استین: 29 / عرض حلقه استین: 24 / قد 70
اندازه سایز XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه: 59 / طول استین: 32 / عرض حلقه استین: 25 / قد 75
اندازه سایز 2XL عرض سرشانه : 52/ عرض سینه: 60 / طول استین: 31/ عرض حلقه استین: 26/ قد 74
اندازه سایز L عرض سرشانه : 49 / عرض سینه: 54 / طول استین: 29 / عرض حلقه استین: 25 / قد 74

پیراهن بافت طوسی King Brich

تومان ۸۴۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M
اندازه سایز M عرض سرشانه : 53 / عرض سینه: 52 / طول استین: 25 / عرض حلقه استین: 25 / قد 71
اندازه سایز S عرض سرشانه : 49 / عرض سینه: 52 / طول استین: 22 / عرض حلقه استین: 23 / قد: 69

پیراهن بافت سفید King Brich

تومان ۸۴۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , 2XL
اندازه سایز S عرض سرشانه : 49/ عرض سینه: 49 / طول استین: 18 / عرض حلقه استین: 22 / قد 67
اندازه سایز M عرض سرشانه : 50 / عرض سینه: 50 / طول استین: 21 / عرض حلقه استین: 22 / قد 68
اندازه سایز L عرض سرشانه : 54 / عرض سینه: 52 / طول استین: 23 / عرض حلقه استین: 24 / قد 72
اندازه سایز XXL عرض سرشانه : 57 / عرض سینه: 57 / طول استین: 24 / عرض حلقه استین: 24 / قد 72

پیراهن لینن آبی Hering

تومان ۷۴۸,۰۰۰
سایز لیبل M , XL , S
اندازه سایز M عرض سرشانه: 47 / عرض سینه: 53 / طول استین : 23 / عرض حلقه استین: 28 / قد: 73
اندازه سایز XL عرض سرشانه: 54 / عرض سینه: 64 / طول استین : 25 / عرض حلقه استین: 31 / قد: 78
اندازه سایز S عرض سرشانه: 44 / عرض سینه: 50 / طول استین :23/ حلقه استین:26 / قد: 75

پیراهن لینن Cotton on Garments

تومان ۷۴۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L , XL , XXL
اندازه سایز M عرض سرشانه: 48 / عرض سینه: 56 / طول استین:24 / عرض حلقه استین: 26 / قد: 78
اندازه سایز L عرض سرشانه: 48/ عرض سینه: 58/ طول استین:26/ عرض حلقه استین: 28/ قد: 77
اندازه سایز XL عرض سرشانه: 48/ عرض سینه: 70/ طول استین:25/ عرض حلقه استین: 28/ قد: 76
اندازه سایز XXL عرض سرشانه: 51/ عرض سینه: 64/ طول استین:28/ عرض حلقه استین: 30/ قد: 79

پیراهن لینن آبی H&M

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L
اندازه سایز M عرض سرشانه: 44 / عرض سینه: 58 / طول استین : 23/ عرض حلقه استین:27 / قد: 78
اندازه سایز L عرض سرشانه: 47 / عرض سینه: 62 / طول استین : 23 / عرض حلقه استین:30/ قد: 81

پیراهن کنف Camp David

تومان ۷۶۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 69 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 79
سایز لیبل XXL

پیراهن لینن Canada

تومان ۶۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 63 / طول آستین : 28 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79
سایز لیبل L

پیراهن لینن Camp David

تومان ۷۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 69 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 32 / قد : 79
سایز لیبل XXL

پیراهن کنف Cult Fdition

تومان ۶۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
سایز لیبل XXL

پیراهن لینن Concepts

تومان ۷۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 67 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81
سایز لیبل XL

پیراهن لینن West Cape

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 80
سایز لیبل XL

پیراهن لینن Canda

تومان ۶۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 66 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 80
سایز لیبل XL

پیراهن لنین Bugle boy

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL
اندازه سایز L عرض سرشانه: 54 / عرض سینه: 62 / طول استین : 23 / عرض حلقه استین:31 / قد: 83
اندازه سایز XL عرض سرشانه: 57 / عرض سینه: 64/ طول استین : 30/ عرض حلقه استین:32 / قد: 79

پیراهن لینن خاکی

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 78
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 80
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 70 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن پسته ای

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L , XL
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 68 / طول آستین : 30/ عرض حلقه آ‌ستین : 31/ قد : 80

پیراهن لینن آبی Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 50 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 68
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 52 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه سایز 3XL عرض سرشانه: 54/ عرض سینه:78 / طول استین: 70 / حلقه استین: 29 / قد : 84

پیراهن لینن طرح برگ Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آستین کوتاه سبز Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 75
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

پیراهن لینن آستین کوتاه سرمه ای Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , XL , 2XL , L
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79
اندازه های سایز L عرض سرشانه: 48 / عرض سینه: 58 / طول استین: 23 / عرض حلقه آستین: 27 / قد: 79

پیراهن لینن آستین کوتاه طرح نخل Jean Pascale

تومان ۷۱۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81