نمایش 1–24 از 123 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن نخی Open

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آستین : 26 / قد : 77

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی آستین کوتاه QS

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 75

سایز لیبل

L

پیراهن نخی Bexleys Man

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 62 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80

سایز لیبل

L

پیراهن لینن آستین کوتاه Brund

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 31 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 78

سایز لیبل

L

پیراهن نخی Merona

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 68 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 78

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی L.L.Bean

تومان ۶۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 69 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 84

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی Zara

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 69 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 79

سایز لیبل

L

پیراهن لینن Neiwan Marcus

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 72 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 85

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی Jean Pascale

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 69 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 82

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی Charles Tyrwhitt

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 62 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 85

سایز لیبل

.

پیراهن نخی آستین کوتاه Tom Tailor

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 79

سایز لیبل

L

پیراهن نخی Tom Tailor

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 80

سایز لیبل

XXL

پیراهن نخی آستین کوتاه Tom Tailor

تومان ۵۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 76

سایز لیبل

L

پیراهن نخی آستین کوتاه Commander

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 28 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80

سایز لیبل

42

پیراهن نخی آستین کوتاه Ralph Lauren

تومان ۷۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 29 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

سایز لیبل

L

پیراهن کتان Red Head

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 70 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 87

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی Petrol Industries

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 72 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 78

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی Tommy Bahama

تومان ۶۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 68 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 78

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی آستین کوتاه Big Paris

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 73

سایز لیبل

L

پیراهن نخی H&M

تومان ۵۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 54 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

سایز لیبل

M

پیراهن نخی St John’s Bay

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74

سایز لیبل

M

پیراهن نخی آستین کوتاه Red Head

تومان ۶۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 62 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

سایز لیبل

.

پیراهن نخی Raw

تومان ۵۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 76

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی S B.G

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 53 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 72

سایز لیبل

L