نمایش 1–24 از 321 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت کریسمسی Apricot

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 61

سایز لیبل

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Classic

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 64

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی The Grinch

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 69

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Senorta

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 62

سایز لیبل

کشور سازنده

U.K

بافت کریسمسی قرمز

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 67

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی Peacocks

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 77

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی The Grinch

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 69

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی Whisper

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 19 / قد :71

سایز لیبل

M/L

کشور سازنده

بافت کریسمسی Humor

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 77

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی Select

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 65

سایز لیبل

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی Next

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 16 / قد : 65

سایز لیبل

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 67

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

بافت کریسمسی Tu

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد :

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت کریسمسی سرمه ای

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 42 / عرض حلقه آ‌ستین : 19 / قد : 62

سایز لیبل

XS

کشور سازنده

بافت کریسمسی Bina

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 19 / قد : 66

سایز لیبل

کشور سازنده

U.K

بافت کریسمسی George

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 42 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 77

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت کریسمسی سرمه ای

تومان ۳۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 19 / قد : 70

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی Pura Moda

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 65

سایز لیبل

M/L

کشور سازنده

U.K

بافت کریسمسی F&F

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

سایز لیبل

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی قرمز

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 69

سایز لیبل

XS

کشور سازنده

بافت کریسمسی George

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 45 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 62

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت کریسمسی سرمه ای

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 71

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت کریسمسی Primark

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 43 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 63

سایز لیبل

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی سبز

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 42 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 70

سایز لیبل

L/XL

کشور سازنده