نمایش 1–24 از 224 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت کریسمسی Cedar Wood State

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 41 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 72

سایز لیبل

XS

کشور سازنده

بافت کریسمسی F&F

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی George

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی سرمه ای

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 81

سایز لیبل

L

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی بابانوئل

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 74

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی قرمز بابانوئل

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 71

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی قرمز

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 70

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی George

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 81

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Forever

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه :41 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 70

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Collection

تومان ۳۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 76

سایز لیبل

S

کشور سازنده

U K

بافت کریسمسی Burton Menswear

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 43 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Atmosphere

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 42 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 74

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی Papaya

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 72

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Next

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 42 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 69

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی قرمز

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 19 / قد : 63

سایز لیبل

M/L

کشور سازنده

U.K

بافت کریسمسی Esmara

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 73

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت کریسمسی Lol Vintage

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 41 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 73

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Tu

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 41 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 68

سایز لیبل

XS

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Truffle Shuffle

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 76

سایز لیبل

M

کشور سازنده

U.K

بافت کریسمسی Holiday Sweater

تومان ۳۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 69

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Jolly Sweaters

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 78

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی قرمز

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 40 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 63

سایز لیبل

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی F&F

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 42 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 63

سایز لیبل

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی BvB

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 74

سایز لیبل

L

کشور سازنده