نمایش 1–24 از 70 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن لینن طرح لنگر Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن طرح برگ Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

بافت وینتیج دکمه دار Gur

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 71 / عرض سینه : 66 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71

سایز لیبل

کشور سازنده

Turkey

بافت وینتیج چندرنگ

تومان ۵۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 79 / عرض سینه : 65 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 71

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Marie Luigi

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 78 / عرض سینه : 66 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 74

سایز لیبل

کشور سازنده

Italy

پیراهن لینن آستین کوتاه آبی Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

بافت وینتیج TREND Basic

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 77 / عرض سینه : 72 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 76

سایز لیبل

XXXL

کشور سازنده

Korea

پیراهن پشمی St.Johns Bay

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 78 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 90

سایز لیبل

3XL

هودی داخل کرک ZYB

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 76 / عرض سینه : 77 / طول آستین : 60 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد :77

سایز لیبل

3XL

هودی داخل کرک Valani

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 77 / عرض سینه : 77 / طول آستین : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 32 / قد :77

سایز لیبل

3XL

بافت وینتیج Heim Ambrosius

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 71 / عرض سینه : 67 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج S.Oliver

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 69 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75

سایز لیبل

3XL

کشور سازنده

China

بافت وینتیج قرمز مشکی

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 70 / عرض سینه : 62 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 61

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۸۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 72 / عرض سینه : 67 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 81

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Lifestyle

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 70 / عرض سینه : 69 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 74

سایز لیبل

کشور سازنده

Italy

بافت وینتیج Future Knitwear

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 71 / عرض سینه : 64 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 69

سایز لیبل

کشور سازنده

England

بافت وینتیج Canda

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 70 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Impact

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 77 / عرض سینه : 70 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73

سایز لیبل

XXXL

کشور سازنده

پیراهن پشمی Meraki

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 70 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آستین : 32 / قد : 80

سایز لیبل

XXXL

پیراهن پشمی Sonoma

تومان ۵۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 77 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آستین : 32 / قد : 86

سایز لیبل

بافت وینتیج U.S. Zans

تومان ۷۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 73 / عرض سینه : 67 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 72

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج سفید مشکی

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 71 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده