نمایش 1–24 از 2986 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج M&S

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی قرمز

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 43 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 71

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Crocodile

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 67

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت وینتیج Nino Foriero

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 69 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 65

سایز لیبل

M

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 66

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Matt Mogan

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 63

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Permit

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 64

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Sonoma

تومان ۵۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 68

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Head

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

سایز لیبل

L

کشور سازنده

U.S.A

بافت وینتیج Man

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 72

سایز لیبل

M

کشور سازنده

U.K

بافت وینتیج نیم زیپ قرمز

تومان ۵۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 65

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 69

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Jed

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 64

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Taiwan

بافت وینتیج World Sports

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 63

سایز لیبل

M

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Selin

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج ذغالی

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 66

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج کله غازی

تومان ۶۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 69

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Environmental Clothinng Co

تومان ۸۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 66

سایز لیبل

کشور سازنده

U.S.A

بافت وینتیج نیم زیپ Centerline

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 57 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت وینتیج دکمه دار Gur

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 71 / عرض سینه : 66 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71

سایز لیبل

کشور سازنده

Turkey

بافت وینتیج Tipsyelves

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 32 / عرض حلقه آ‌ستین : 56 / قد : 89

سایز لیبل

2XL

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Nba

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Mc Gregor

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 68

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت وینتیج Pacific Cent

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Korea