نمایش 1–24 از 667 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن پشمی Earth Keepers

تومان ۶۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 62 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 76

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Arrow

تومان ۶۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 63 / طول آستین : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 73

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Bdg

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 66 / طول آستین : 68 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Eddie Bauer

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 68 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 77

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Mossimo Supply Co

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 68 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 74

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Rvea

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Hobbs Creek

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Red Head

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Ruff Hewn

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 63 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Weatherproof

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 74

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی کلاه دار Neff

تومان ۷۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 78

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Sonoma

تومان ۵۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 75

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Levi Strauss&Co

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 69 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70

سایز لیبل

پیراهن پشمی L.L.Bean

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 66 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی John Blair

تومان ۶۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 78

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی John Blair

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Bass Pro Shops

تومان ۶۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

سایز لیبل

L

پیراهن پشمی Pendleton

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 76

سایز لیبل

L

بافت وینتیج Siazengel

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 74

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Macau

بافت وینتیج C&A

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 72 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت وینتیج قهوه ای سوخته

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 72

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت کریسمسی سرمه ای

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 81

سایز لیبل

L

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Esmara

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 73

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت کریسمسی BvB

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 74

سایز لیبل

L

کشور سازنده