نمایش 1–24 از 477 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن پشمی Old Navy

تومان ۶۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73

سایز لیبل

S

پیراهن پشمی Legendary

تومان ۶۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 54 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76

سایز لیبل

S

پیراهن پشمی Recos River Designs

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 70

سایز لیبل

S

بافت وینتیج قهوه ای

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 41 / طول آستین از زیربغل : 40 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 55

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت کریسمسی F&F

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی بابانوئل

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 74

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی قرمز بابانوئل

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 71

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی قرمز

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 70

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی Forever

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه :41 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 70

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Collection

تومان ۳۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 76

سایز لیبل

S

کشور سازنده

U K

بافت کریسمسی Burton Menswear

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 43 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Atmosphere

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 42 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 74

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت کریسمسی Next

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 42 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 69

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی F&F

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 42 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 63

سایز لیبل

کشور سازنده

Bangladesh

بافت کریسمسی Next Petites

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 42 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 64

سایز لیبل

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Papaya

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 38 / عرض سینه : 41 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 67

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی سبز

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 19 / قد : 64

سایز لیبل

کشور سازنده

China

بافت کریسمسی Boohoo

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 45 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 68

سایز لیبل

S/M

کشور سازنده

U.K

بافت کریسمسی Primark

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 43 / عرض حلقه آ‌ستین : 16 / قد : 73

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China