نمایش 2593–2616 از 2618 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج Liberty Knits

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 65
سایز لیبل L
کشور سازنده U.S.A.

بافت وینتیج High Sierra

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 58
سایز لیبل L
کشور سازنده U.S.A.

بافت وینتیج Expressions World Wide

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 71
سایز لیبل L
کشور سازنده Malaysia

بافت وینتیج Gran Padra

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 63
سایز لیبل M
کشور سازنده

بافت وینتیج سبز

تومان ۵۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 69
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Agenda

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 70
سایز لیبل L
کشور سازنده Hong Kong

بافت وینتیج Black Smith

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 70
سایز لیبل XL
کشور سازنده

بافت وینتیج Taylor & Butler

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Cedar Wood State

تومان ۴۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73
سایز لیبل M
کشور سازنده

بافت وینتیج Peacocks

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 64 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
سایز لیبل XL
کشور سازنده

بافت وینتیج P.G.Field

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج Ferraro

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 66 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 68
سایز لیبل
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج Unanyme

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 71
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج بادمجانی

تومان ۴۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 64 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 74
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج Classic

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 65 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 66
سایز لیبل XL
کشور سازنده

بافت وینتیج Kikkers

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 63
سایز لیبل L
کشور سازنده U.K.

بافت وینتیج یشمی

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 65 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 69
سایز لیبل
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج Dotyman’s

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 64
سایز لیبل
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج حنایی

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 72 / عرض سینه : 73 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج River woods

تومان ۴۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 71
سایز لیبل XL
کشور سازنده

بافت وینتیج Lonte Of Florence

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 75 / عرض سینه : 65 / طول آستین از زیربغل : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 71
سایز لیبل
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج Forever 21

تومان ۳۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 65
سایز لیبل S
کشور سازنده

بافت وینتیج Cedar Wood State

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 70
سایز لیبل M
کشور سازنده

بافت کریسمسی Elves

تومان ۳۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 65
سایز لیبل S
کشور سازنده