نمایش 12 24 36

بافت وینتیج مشکی

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Point Zer

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 70
سایز لیبل
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Uniform Code

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 67
سایز لیبل S
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Rob Winter

تومان ۶۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 57 / عرض سینه : 64 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 64
سایز لیبل XL
کشور سازنده

بافت وینتیج Impact

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 67
سایز لیبل M
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Raw

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69
سایز لیبل S
کشور سازنده China

بافت وینتیج کاربنی

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 71
سایز لیبل S
کشور سازنده

بافت وینتیج San Glorglo

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 66
سایز لیبل L
کشور سازنده Hong Kong

بافت وینتیج Sonoma

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 70
سایز لیبل L
کشور سازنده China

بافت وینتیج Nino Foriero

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 69 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 65
سایز لیبل M
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Gap

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 68
سایز لیبل M
کشور سازنده China

بافت وینتیج Nino Foriero

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70
سایز لیبل S
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Cedar Wood State

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
سایز لیبل L
کشور سازنده China

بافت وینتیج دورنگ

تومان ۷۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 64
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Jaatzea

تومان ۷۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد :69
سایز لیبل M
کشور سازنده U.S.A

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 66
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Matt Mogan

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 63
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Jed

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 66 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 70
سایز لیبل L
کشور سازنده Taiwan

بافت وینتیج Croft&Barrow

تومان ۵۶۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 60 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
سایز لیبل L
کشور سازنده China

بافت وینتیج J.Crew

تومان ۵۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 73
سایز لیبل L
کشور سازنده China

بافت وینتیج Permit

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 64
سایز لیبل S
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Sonoma

تومان ۵۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 68
سایز لیبل M
کشور سازنده China

بافت وینتیج Merona

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71
سایز لیبل L
کشور سازنده China

بافت وینتیج Clifton Place

تومان ۶۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 73
سایز لیبل
کشور سازنده