نمایش 73–96 از 2624 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج Alicia

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 65
سایز لیبل
کشور سازنده U.S.A

بافت وینتیج Todays News

تومان ۶۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 64 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 66
سایز لیبل XL
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Club Europe

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 66 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 63
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج Tahiti

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 66
سایز لیبل
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج J.Piggings

تومان ۷۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 65 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67
سایز لیبل M
کشور سازنده Singapore

بافت وینتیج Puritan

تومان ۷۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 66
سایز لیبل S
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Meilleur

تومان ۶۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 62
سایز لیبل
کشور سازنده Canada

بافت وینتیج Rob Winter

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 66
سایز لیبل M
کشور سازنده Romania

بافت وینتیج سرمه ای و کاربنی

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 72 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 71
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Jed

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 64
سایز لیبل S
کشور سازنده Taiwan

بافت وینتیج Rene De France

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج World Sports

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 63
سایز لیبل M
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Van Heusen

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 77
سایز لیبل L
کشور سازنده China

بافت وینتیج Selin

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج ذغالی

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 66
سایز لیبل XL
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Mountain

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72
سایز لیبل S
کشور سازنده

بافت وینتیج Perspective

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 63 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 61
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Concept

تومان ۸۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73
سایز لیبل
کشور سازنده Britain

بافت وینتیج Four Seasons

تومان ۷۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70
سایز لیبل M
کشور سازنده

بافت وینتیج Francesco

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 70 / عرض سینه : 63 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 70
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 66
سایز لیبل M
کشور سازنده China

بافت وینتیج Elkjcer

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 64
سایز لیبل M
کشور سازنده Denmark

بافت وینتیج Mini Mondo

تومان ۸۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 64
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج کله غازی

تومان ۶۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 69
سایز لیبل
کشور سازنده