نمایش 1–24 از 25 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن لینن Marfinno

تومان ۷۶۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL
اندازه سایز S عرض سرشانه : 46 / عرض سینه: 51/ طول استین: 63/ عرض حلقه استین: 24/ قد: 70
اندازه سایز M عرض سرشانه : 48/ عرض سینه: 56 / طول استین: 64 / عرض حلقه استین: 25 / قد: 77
اندازه سایز L عرض سرشانه : 50/ عرض سینه: 60/ طول استین: 66/ عرض حلقه استین: 27/ قد: 77
اندازه سایز XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه: 65/ طول استین: 66/ عرض حلقه استین: 29/ قد: 81

پیراهن لینن آبی Hering

تومان ۷۴۸,۰۰۰
سایز لیبل M , XL , S
اندازه سایز M عرض سرشانه: 47 / عرض سینه: 53 / طول استین : 23 / عرض حلقه استین: 28 / قد: 73
اندازه سایز XL عرض سرشانه: 54 / عرض سینه: 64 / طول استین : 25 / عرض حلقه استین: 31 / قد: 78
اندازه سایز S عرض سرشانه: 44 / عرض سینه: 50 / طول استین :23/ حلقه استین:26 / قد: 75

پیراهن لینن خاکی

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 78
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 80
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 70 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آبی Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 50 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 68
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 52 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه سایز 3XL عرض سرشانه: 54/ عرض سینه:78 / طول استین: 70 / حلقه استین: 29 / قد : 84

شلوار لینن سفید Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL
اندازه های سایز S عرض کمر : 35 / عرض ران : 29 / فاق : 31 / عرض دمپا : 18 / قد : 97
اندازه های سایز M عرض کمر : 41 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :98
اندازه های سایز L عرض کمر : 42 / عرض ران : 30 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 99
اندازه های سایز XL عرض کمر : 47 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 19 / قد : 99

شلوار لینن کرم Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL
اندازه های سایز S عرض کمر : 34 / عرض ران : 28 / فاق : 31 / عرض دمپا : 17 / قد : 95
اندازه های سایز M عرض کمر : 37 / عرض ران : 31 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 96
اندازه های سایز L عرض کمر : 42 / عرض ران : 32 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98
اندازه های سایز XL عرض کمر : 44 / عرض ران : 33 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

شلوار لینن سرمه ای خط دار Zara

تومان ۸۷۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض کمر : 35 / عرض ران : 30 / فاق : 31 / عرض دمپا : 17 / قد : 99
اندازه های سایز M عرض کمر : 38 / عرض ران : 31 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98
اندازه های سایز L عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :97
اندازه های سایز XL عرض کمر : 44 / عرض ران : 35 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 96
اندازه های سایز 2XL عرض کمر : 47 / عرض ران : 36 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد :99

پیراهن لینن طرح برگ Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آستین کوتاه سبز Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 75
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

شلوار لینن طوسی Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض کمر : 36 / عرض ران : 28 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 96
اندازه های سایز M عرض کمر : 40 / عرض ران : 31 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 97
اندازه های سایز L عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :100
اندازه های سایز XL عرض کمر : 46 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 99
اندازه های سایز 2XL عرض کمر : 48 / عرض ران : 35 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد :99

شلوار لینن راه راه Zara

تومان ۸۷۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض کمر : 37 / عرض ران : 30 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد : 98
اندازه های سایز M عرض کمر : 41 / عرض ران : 32 / فاق : 34 / عرض دمپا : 19 / قد : 97
اندازه های سایز L عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97
اندازه های سایز XL عرض کمر : 46 / عرض ران : 34 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 97
اندازه های سایز 2XL عرض کمر : 47 / عرض ران : 35 / فاق : 35 / عرض دمپا : 20 / قد : 97

پیراهن لینن آستین کوتاه سرمه ای Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , XL , 2XL , L
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79
اندازه های سایز L عرض سرشانه: 48 / عرض سینه: 58 / طول استین: 23 / عرض حلقه آستین: 27 / قد: 79

پیراهن لینن آستین کوتاه آبی Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

پیراهن لینن آستین کوتاه طرح نخل Jean Pascale

تومان ۷۱۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81

پیراهن لینن آستین کوتاه طرح دار Jean Pascale

تومان ۷۱۸,۰۰۰
سایز لیبل M , XL , 2XL , L , S
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48/ عرض سینه : 54/ طول آستین : 24/ عرض حلقه آ‌ستین : 26/ قد : 76
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 74

شلوار لینن سبز Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض کمر : 35 / عرض ران : 28 / فاق : 32 / عرض دمپا : 17 / قد :99
اندازه های سایز M عرض کمر : 39 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد : 97
اندازه های سایز L عرض کمر : 40 / عرض ران : 32 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 98
اندازه های سایز XL عرض کمر : 43 / عرض ران : 34 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد : 99
اندازه های سایز 2XL عرض کمر : 46 / عرض ران : 35 / فاق : 37 / عرض دمپا : 19 / قد :99

پیراهن لینن آستین کوتاه Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه: 54 / عرض سینه: 68 / طول استین: 26 / حلقه استین : 30 / قد:83

شلوار لینن سرمه ای Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض کمر : 35 / عرض ران : 29 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :98
اندازه های سایز M عرض کمر : 38 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :96
اندازه های سایز L عرض کمر : 43 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97
اندازه های سایز XL عرض کمر : 44 / عرض ران : 34 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97
اندازه های سایز 2XL عرض کمر : 46 / عرض ران : 36 / فاق : 35 / عرض دمپا : 19 / قد : 96

پیراهن لینن Cotton on Garments

تومان ۷۲۸,۰۰۰
سایز لیبل S
اندازه سایز S عرض سرشانه : 45 / عرض سینه: 53 / طول استین: 24 / عرض حلقه استین: 25 / قد 73

پیراهن لینن سفید

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 54 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 69
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 67 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 78

پیراهن لینن پسته ای

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76

پیراهن لینن طرح لنگر Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 30/ عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آستین کوتاه سفید Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL , 2XL
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 74
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 73
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 80