نمایش 1–24 از 325 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج Jacky Peer

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67

سایز لیبل

کشور سازنده

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

بافت وینتیج Urban Pipelina

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 69

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

بافت وینتیج Bloomingdale’s Boys Shop

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 62

سایز لیبل

کشور سازنده

Taiwan

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

بافت وینتیج طرحدارمشکی

تومان ۲۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 59

سایز لیبل

کشور سازنده

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

بافت وینتیج Tissaia

تومان ۳۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 62 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

پیراهن هاوایی Denim & Flower

تومان ۲۱۳,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 63

سایز لیبل

S

سایز فیلتر

پیراهن هاوایی Forever 21

تومان ۲۶۲,۹۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 50 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 69

سایز لیبل

XS

سایز فیلتر

پیراهن هاوایی Quik Silver

تومان ۲۴۶,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 66

سایز لیبل

L

سایز فیلتر

پیراهن هاوایی Happy Bay

تومان ۲۵۷,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 83 / طول آستین : 30 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 88

سایز لیبل

3XL

سایز فیلتر

پیراهن هاوایی Pierre Cardin

تومان ۲۴۰,۹۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 69 / عرض سینه : 88 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 34 / قد : 82

سایز لیبل

4XL

سایز فیلتر

پیراهن نخی Yigga

تومان ۲۰۲,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 36 / عرض سینه : 45 / طول آستین : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 64

سایز لیبل

سایز فیلتر

پیراهن نخی آستین کوتاه Big Buddha

تومان ۲۲۹,۹۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 16 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72

سایز لیبل

S

سایز فیلتر

پیراهن نخی آستین کوتاه H&M

تومان ۲۵۷,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 53 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70

سایز لیبل

S

سایز فیلتر

پیراهن نخی آستین کوتاه INSD

تومان ۲۳۵,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 47 / طول آستین : 29 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 72

سایز لیبل

XS

سایز فیلتر

پیراهن نخی Concept

تومان ۲۲۹,۹۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

سایز لیبل

XL

سایز فیلتر

پیراهن نخی Baldev

تومان ۲۳۵,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 75

سایز لیبل

سایز فیلتر

پیراهن نخی Lands’ End

تومان ۲۵۱,۹۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 54 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 80

سایز لیبل

34

سایز فیلتر

پیراهن نخی آستین کوتاه AE

تومان ۲۴۶,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 54 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74

سایز لیبل

M

سایز فیلتر

پیراهن نخی Limited Collection

تومان ۲۶۲,۹۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 71

سایز لیبل

38

سایز فیلتر

پیراهن نخی Redherring

تومان ۲۳۵,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 38 / عرض سینه : 48 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 64

سایز لیبل

سایز فیلتر

پیراهن نخی River Island

تومان ۲۴۶,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 75

سایز لیبل

S

سایز فیلتر

پیراهن نخی Marcs

تومان ۲۳۵,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 47 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 72

سایز لیبل

XS

سایز فیلتر

پیراهن نخی آستین کوتاه Smog

تومان ۲۳۵,۴۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 52 / طول آستین : 19 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73

سایز لیبل

M

سایز فیلتر

آستین بلند ورزشی Decathlon

تومان ۱۶۴,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 34 / عرض سینه : 34 / طول آستین : 40 / عرض حلقه آ‌ستین : 12 / قد : 52

سایز لیبل

سایز فیلتر