نمایش 1–24 از 91 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن کنف Cubavera

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 67 / طول آستین : 28 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 76
سایز لیبل XL

پیراهن کنف Camp David

تومان ۷۶۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 69 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 79
سایز لیبل XXL

پیراهن لینن Canada

تومان ۶۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 63 / طول آستین : 28 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79
سایز لیبل L

پیراهن کنف آستین کوتاه Redford

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 72 / طول آستین : 29 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 85
سایز لیبل L

پیراهن لینن Concepts

تومان ۷۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 67 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81
سایز لیبل XL

پیراهن لینن West Cape

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 80
سایز لیبل XL

پیراهن لینن Canda

تومان ۶۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 66 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 80
سایز لیبل XL

پیراهن لینن آستین کوتاه شطرنجی

تومان ۵۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
سایز لیبل

پیراهن لینن خاکی

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 78
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 80
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 70 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آبی Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 50 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 68
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 52 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه سایز 3XL عرض سرشانه: 54/ عرض سینه:78 / طول استین: 70 / حلقه استین: 29 / قد : 84

پیراهن لینن طرح برگ Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آستین کوتاه سبز Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 75
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

پیراهن لینن آستین کوتاه سرمه ای Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , XL , 2XL , L
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79
اندازه های سایز L عرض سرشانه: 48 / عرض سینه: 58 / طول استین: 23 / عرض حلقه آستین: 27 / قد: 79

پیراهن لینن آستین کوتاه آبی Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 79

پیراهن لینن آستین کوتاه طرح نخل Jean Pascale

تومان ۷۱۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81

پیراهن لینن آستین کوتاه طرح دار Jean Pascale

تومان ۷۱۸,۰۰۰
سایز لیبل M , XL , 2XL , L , S
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48/ عرض سینه : 54/ طول آستین : 24/ عرض حلقه آ‌ستین : 26/ قد : 76
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 74

پیراهن لینن آستین کوتاه Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 51 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 75
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 81
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه: 54 / عرض سینه: 68 / طول استین: 26 / حلقه استین : 30 / قد:83

پیراهن لینن Cotton on Garments

تومان ۷۲۸,۰۰۰
سایز لیبل S
اندازه سایز S عرض سرشانه : 45 / عرض سینه: 53 / طول استین: 24 / عرض حلقه استین: 25 / قد 73

پیراهن لینن آستین کوتاه Vamiani

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 52 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 71
سایز لیبل M

پیراهن لینن H&M

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 27 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79
سایز لیبل XL

پیراهن لینن آستین کوتاه Goodiellow

تومان ۶۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 74
سایز لیبل L

پیراهن لینن سفید

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل S , M , L , XL
اندازه های سایز S عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 54 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 69
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 67 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 78

پیراهن لینن پسته ای

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل M , L
اندازه های سایز M عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76

پیراهن لینن طرح لنگر Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل L , XL , 2XL , 3XL
اندازه های سایز L عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 30/ عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
اندازه های سایز XL عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77
اندازه های سایز 2XL عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78
اندازه های سایز 3XL عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78