نمایش 25–48 از 828 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج Bpc

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 70

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت وینتیج زردمشکی

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 65 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 67

سایز لیبل

کشور سازنده

U.S.A.

بافت وینتیج Tu

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 70

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت وینتیج Campus

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 40 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 62

سایز لیبل

کشور سازنده

U.S.A.

بافت وینتیج آبی

تومان ۳۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Westbury

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 57 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت کریسمسی F&F

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 75

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت کریسمسی Frantic

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 70

سایز لیبل

M/L

کشور سازنده

U.K.

بافت وینتیج فیلی

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 76

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج مشکی و سفید

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 45 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 67

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج طوسی

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 63 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 74

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت کریسمسی Cedar Wood State

تومان ۳۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 72

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت وینتیج Gap

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 75

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Dunlop

تومان ۳۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 79

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت وینتیج City streets

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 66

سایز لیبل

M

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج نیم زیپ Tipsyelves

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 74

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت وینتیج St Michael

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 68

سایز لیبل

M

کشور سازنده

U.K

بافت وینتیج Suicide Squad

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

U.K

بافت وینتیج Suzer

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده

Turkey

بافت وینتیج Strickwaren

تومان ۴۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 73

سایز لیبل

54

کشور سازنده

بافت وینتیج Jacky Peer

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67

سایز لیبل

کشور سازنده

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

بافت وینتیج Urban Pipelina

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 69

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

بافت وینتیج Barnaby

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 63 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 66

سایز لیبل

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Bloomingdale’s Boys Shop

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 62

سایز لیبل

کشور سازنده

Taiwan

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه