نمایش 1–24 از 193 نتیجه

نمایش 12 24 36

پیراهن لینن خاکی

تومان ۷۳۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 49 / طول آستین : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 78

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 62 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 80

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 70 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آبی Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 50 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 68

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 52 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

پیراهن لینن طرح لنگر Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

شلوار لینن سفید Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 29 / فاق : 31 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز M

عرض کمر : 41 / عرض ران : 31 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 30 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 99

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 19 / قد : 99

شلوار لینن کرم Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 34 / عرض ران : 28 / فاق : 31 / عرض دمپا : 17 / قد : 95

اندازه های سایز M

عرض کمر : 37 / عرض ران : 31 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 32 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 44 / عرض ران : 33 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

شلوار لینن سرمه ای خط دار Zara

تومان ۸۷۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 35 / عرض ران : 30 / فاق : 31 / عرض دمپا : 17 / قد : 99

اندازه های سایز M

عرض کمر : 38 / عرض ران : 31 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :98

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 44 / عرض ران : 35 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 36 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد :99

پیراهن لینن طرح برگ Jean Pascale

تومان ۷۵۸,۰۰۰
سایز لیبل

L, XL, 2XL, 3XL

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 59 / طول آستین : 67 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

اندازه های سایز 3XL

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 78

پیراهن لینن آستین کوتاه سبز Jean Pascale

تومان ۶۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز M

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 55 / طول آستین : 22 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

اندازه های سایز L

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 75

اندازه های سایز XL

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 79

اندازه های سایز 2XL

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 79

شلوار لینن طوسی Zara

تومان ۸۹۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 36 / عرض ران : 28 / فاق : 33 / عرض دمپا : 18 / قد : 96

اندازه های سایز M

عرض کمر : 40 / عرض ران : 31 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :100

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 99

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 48 / عرض ران : 35 / فاق : 36 / عرض دمپا : 19 / قد :99

شلوار لینن راه راه Zara

تومان ۸۷۸,۰۰۰
سایز لیبل

S, M, L, XL, 2XL

اندازه های سایز S

عرض کمر : 37 / عرض ران : 30 / فاق : 32 / عرض دمپا : 18 / قد : 98

اندازه های سایز M

عرض کمر : 41 / عرض ران : 32 / فاق : 34 / عرض دمپا : 19 / قد : 97

اندازه های سایز L

عرض کمر : 42 / عرض ران : 33 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد :97

اندازه های سایز XL

عرض کمر : 46 / عرض ران : 34 / فاق : 34 / عرض دمپا : 18 / قد : 97

اندازه های سایز 2XL

عرض کمر : 47 / عرض ران : 35 / فاق : 35 / عرض دمپا : 20 / قد : 97