نمایش 2569–2592 از 2624 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج Valentino

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 61
سایز لیبل
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج Tokyo

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 61
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Northern Isles

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 68
سایز لیبل S
کشور سازنده Taiwan

بافت وینتیج American Eagle

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 80
سایز لیبل M
کشور سازنده China

بافت وینتیج Gap Kids

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 45 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 61
سایز لیبل XL
کشور سازنده China

بافت وینتیج کربنی صابونی

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 75
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Michael Gerald

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 62
سایز لیبل M
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج Maglia Sportiva

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 69
سایز لیبل M
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج Duet

تومان ۳۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 65
سایز لیبل M
کشور سازنده Hong Kong

بافت وینتیج دکمه دار خردلی

تومان ۶۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 68 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 67
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج زیتونی

تومان ۵۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 75 / عرض سینه : 63 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 73
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Knights Bridge

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73
سایز لیبل L
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج G T C

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج Adolfo

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 64 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 68
سایز لیبل XL
کشور سازنده

بافت وینتیج Sweater Graphix

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 67
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Weater Proof

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
سایز لیبل XL
کشور سازنده Bangladesh

بافت وینتیج Bay Point Threads

تومان ۳۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 62
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Maselli

تومان ۴۶۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 65 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76
سایز لیبل 54
کشور سازنده Austria

بافت وینتیج Anchor

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 69
سایز لیبل M
کشور سازنده

بافت وینتیج رنگارنگ

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 60
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج زیتونی

تومان ۵۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 73
سایز لیبل
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج American Eagle

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 60 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 71
سایز لیبل M
کشور سازنده U.S.A.

بافت وینتیج طوسی کرم

تومان ۴۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 70
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Gallini

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 60 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 69
سایز لیبل L
کشور سازنده England