نمایش 49–72 از 2624 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج سبزآبی و سرمه ای

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل :52 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 60
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Cedar Wood State

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70
سایز لیبل M
کشور سازنده

بافت وینتیج ذغالی

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 64
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Apparatus

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 70 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69
سایز لیبل XL
کشور سازنده U.S.A

بافت وینتیج Dignity

تومان ۶۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 64
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Environmental

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 69
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Head

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
سایز لیبل L
کشور سازنده U.S.A

بافت وینتیج Sweater Shop

تومان ۸۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
سایز لیبل
کشور سازنده U.K

بافت وینتیج مشکی

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 64
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Man

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 72
سایز لیبل M
کشور سازنده U.K

بافت وینتیج Padova

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71
سایز لیبل M
کشور سازنده

بافت وینتیج H&M

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 38 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 20 / قد : 64
سایز لیبل S
کشور سازنده China

بافت وینتیج نیم زیپ قرمز

تومان ۵۶۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 65
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Marks&Spencer

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 70
سایز لیبل M
کشور سازنده Canada

بافت وینتیج نیم زیپ Donegal

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 68
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج Vintage Clth

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72
سایز لیبل XL
کشور سازنده Turkey

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 67 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 69
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Silton

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 72
سایز لیبل
کشور سازنده Taiwan

بافت وینتیج Hardwood&Pine

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 65 / عرض سینه : 63 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 68
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج H&M

تومان ۶۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 38 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71
سایز لیبل S
کشور سازنده China

بافت وینتیج Charter Club

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 62 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 78
سایز لیبل XL
کشور سازنده China

بافت وینتیج T.U

تومان ۶۳۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 61
سایز لیبل
کشور سازنده China

بافت وینتیج طوسی

تومان ۶۶۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69
سایز لیبل M
کشور سازنده Bangladesh

بافت وینتیج L L.Bean

تومان ۶۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
سایز لیبل L
کشور سازنده China