نمایش 49–72 از 828 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج Angelo Litrico

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 70

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت وینتیج طرحدارمشکی

تومان ۲۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 54 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 59

سایز لیبل

کشور سازنده

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

بافت وینتیج River Island

تومان ۳۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 73

سایز لیبل

M

کشور سازنده

Romania

بافت وینتیج Tissaia

تومان ۳۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 62 / طول آستین از زیربغل : 44 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

پیراهن هاوایی سفید

تومان ۴۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 54 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 67

سایز لیبل

M

پیراهن نخی Bexleys Man

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 62 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80

سایز لیبل

L

پیراهن نخی آستین کوتاه Tom Tailor

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 79

سایز لیبل

L

پیراهن نخی آستین کوتاه Commander

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 28 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 80

سایز لیبل

42

پیراهن نخی Tommy Bahama

تومان ۶۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 65 / طول آستین : 68 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 78

سایز لیبل

XL

پیراهن نخی St John’s Bay

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 46 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 64 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74

سایز لیبل

M

پیراهن نخی آستین کوتاه Red Head

تومان ۶۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 62 / طول آستین : 24 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 78

سایز لیبل

.

پیراهن هاوایی Firethorn

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 71 / طول آستین : 26 / عرض حلقه آ‌ستین : 31 / قد : 78

سایز لیبل

XXL

پیراهن نخی آستین کوتاه QS

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 75

سایز لیبل

L

پیراهن نخی Tom Tompson

تومان ۴۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 66 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 76

سایز لیبل

L

پیراهن نخی آستین کوتاه Casa Moda

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 66 / طول آستین : 28 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 82

سایز لیبل

XL

پیراهن جین Livergy

تومان ۵۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 58 / طول آستین : 63 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 73

سایز لیبل

M

پیراهن لینن آستین کوتاه Lucky Brand

تومان ۵۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 53 / طول آستین : 21 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 75

سایز لیبل

M

پیراهن نخی آستین کوتاه Tommy Hilfiger

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 57 / طول آستین : 29 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 77

سایز لیبل

34-35

پیراهن نخی Free Nature

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 52 / طول آستین : 65 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 72

سایز لیبل

M

پیراهن نخی آستین کوتاه Selected Homme

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 61 / طول آستین : 29 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 81

سایز لیبل

پیراهن نخی Tommy Hilfiger

تومان ۸۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 53 / طول آستین : 68 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 79

سایز لیبل

M

پیراهن نخی آستین کوتاه Goodfellow

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 60 / طول آستین : 23 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

سایز لیبل

L

پیراهن نخی آستین کوتاه Brax

تومان ۴۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 64 / طول آستین : 28 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 83

سایز لیبل

44

پیراهن هاوایی Vstr

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 56 / طول آستین : 25 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 74

سایز لیبل

M