نمایش 1–24 از 256 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج Jantzen

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 73

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت وینتیج Marella

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 71

سایز لیبل

M

کشور سازنده

Taiwan

بافت وینتیج Desing Studio

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 67

سایز لیبل

L/XL

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج John Bartlett

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 72

سایز لیبل

L

کشور سازنده

China

بافت وینتیج طوسی

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 67

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Jantzen

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 70

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Mexico

بافت وینتیج Rob Winter

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 64 / طول آستین از زیربغل : 46 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 63

سایز لیبل

XL

کشور سازنده

Romania

بافت وینتیج Miss Evie

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 41 / طول آستین از زیربغل : 46 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 69

سایز لیبل

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Zuiki

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 40 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 67

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت وینتیج Angelo lotrico

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 56 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72

سایز لیبل

XXL

کشور سازنده

بافت وینتیج Kokomo

تومان ۴۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 59 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67

سایز لیبل

M

کشور سازنده

U.K

بافت کریسمسی کاربنی

تومان ۳۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 47 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 77

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت وینتیج آبی

تومان ۳۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 45 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 61

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Taiwan

بافت وینتیج Young Lion

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 46 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 64

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Philipplnes

بافت وینتیج Sonoma

تومان ۴۵۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 76

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج قهوه ای

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 57 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 74

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت کریسمسیGeorge

تومان ۳۶۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 38 / عرض سینه : 43 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 67

سایز لیبل

کشور سازنده

Turkey

بافت وینتیج Dhupar

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 69 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 75

سایز لیبل

M

کشور سازنده

U.K

بافت وینتیج CP

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 71

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت کریسمسی Avenue

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 44 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 46 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 69

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت کریسمسی Top Man

تومان ۳۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 43 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 70

سایز لیبل

S

کشور سازنده

بافت وینتیج A B

تومان ۴۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 73

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت وینتیج طرحدارطوسی

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 63 / طول آستین از زیربغل : 46 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 68

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Bpc

تومان ۴۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 70

سایز لیبل

M

کشور سازنده