نمایش 1–24 از 2288 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج M&S

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 69
سایز لیبل S
کشور سازنده Bangladesh

بافت وینتیج Blue

تومان ۶۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج Cedar Wood State

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 75
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج Club Room

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 48 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 73
سایز لیبل L
کشور سازنده Hong Kong

بافت وینتیج Demetre

تومان ۶۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 66
سایز لیبل M
کشور سازنده U.S.A

بافت وینتیج Peacocks

تومان ۶۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 52 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 72
سایز لیبل L
کشور سازنده

بافت وینتیج سبز

تومان ۸۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 75
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Rainbow Ridge

تومان ۷۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 57 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 63
سایز لیبل L
کشور سازنده Taiwan

بافت وینتیج Spitfire

تومان ۸۵۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 68
سایز لیبل M
کشور سازنده

بافت وینتیج Michael Gerald

تومان ۶۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 65 / عرض سینه : 57 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 67
سایز لیبل M
کشور سازنده Korea

بافت کریسمسی قرمز

تومان ۴۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 43 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 71
سایز لیبل S
کشور سازنده China

بافت وینتیج O Hanlon Mills

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 18 / قد : 65
سایز لیبل XS
کشور سازنده China

بافت وینتیج Jantzen

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 58 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 63
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Sum Mit Sports

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 44 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 67
سایز لیبل S
کشور سازنده Britain

بافت وینتیج J.Crew

تومان ۶۱۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 67
سایز لیبل M
کشور سازنده China

بافت وینتیج Alvin Josef

تومان ۴۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 70 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72
سایز لیبل XL
کشور سازنده Taiwan

بافت وینتیج Collectif

تومان ۷۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 75
سایز لیبل
کشور سازنده Italy

بافت وینتیج Nieuquest

تومان ۵۸۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 68
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Hutzler

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67
سایز لیبل L
کشور سازنده Taiwan

بافت وینتیج International

تومان ۸۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 61 / عرض سینه : 60 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 67
سایز لیبل L
کشور سازنده Korea

بافت وینتیج سرمه ای

تومان ۷۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 51 / عرض سینه : 49 / طول آستین از زیربغل : 60 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 66
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Karrson

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 70 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 29 / قد : 60
سایز لیبل
کشور سازنده Norway

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 55 / عرض سینه : 51 / طول آستین از زیربغل : 50 / عرض حلقه آ‌ستین : 21 / قد : 60
سایز لیبل
کشور سازنده

بافت وینتیج Crocodile

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها عرض سرشانه : 53 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 55 / عرض حلقه آ‌ستین : 24 / قد : 67
سایز لیبل M
کشور سازنده