نمایش 1–24 از 2503 نتیجه

نمایش 12 24 36

بافت وینتیج قرمز

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 75

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 52 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 64

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Tipsyelves

تومان ۴۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 43 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 32 / عرض حلقه آ‌ستین : 56 / قد : 89

سایز لیبل

2XL

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Jockey

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 63 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 63

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Croft&Barrow

تومان ۶۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 59 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 72

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Taiwan

بافت وینتیج Apparel Workshop

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 55 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 64

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج مشکی

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 47 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 65

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Taiwan

بافت وینتیج Aspen

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 42 / عرض سینه : 48 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 68

سایز لیبل

S

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Abercrombie & Fitch

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 39 / عرض سینه : 41 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 64

سایز لیبل

XS

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Ski

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 58 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 66

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت وینتیج Topman

تومان ۴۹۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 45 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 71

سایز لیبل

M

کشور سازنده

Britain

بافت وینتیج Purple Forest

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 22 / قد : 66

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Jonathan Bryan

تومان ۶۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 65 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 70

سایز لیبل

S

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Spettro

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 59 / طول آستین از زیربغل : 61 / عرض حلقه آ‌ستین : 28 / قد : 67

سایز لیبل

L

کشور سازنده

HongKong

بافت وینتیج Bugle Boy Co

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج Nba

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 47 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 53 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 74

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Arden

تومان ۷۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 70 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 54 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 68

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت وینتیج چند رنگ

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 62 / عرض سینه : 56 / طول آستین از زیربغل : 57 / عرض حلقه آ‌ستین : 30 / قد : 70

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Pop

تومان ۵۱۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 50 / عرض سینه : 53 / طول آستین از زیربغل : 48 / عرض حلقه آ‌ستین : 23 / قد : 64

سایز لیبل

M

کشور سازنده

بافت وینتیج Sonoma

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 41 / عرض سینه : 52 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 26 / قد : 71

سایز لیبل

M

کشور سازنده

China

بافت وینتیج Senasid Dvsras

تومان ۵۲۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 60 / عرض سینه : 54 / طول آستین از زیربغل : 49 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 65

سایز لیبل

کشور سازنده

بافت وینتیج Mc Gregor

تومان ۵۷۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 68 / عرض سینه : 61 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 68

سایز لیبل

L

کشور سازنده

بافت وینتیج Pacific Cent

تومان ۵۳۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 64 / عرض سینه : 50 / طول آستین از زیربغل : 56 / عرض حلقه آ‌ستین : 25 / قد : 67

سایز لیبل

L

کشور سازنده

Korea

بافت وینتیج نیم زیپ Chaps

تومان ۵۴۸,۰۰۰
اندازه ها

عرض سرشانه : 49 / عرض سینه : 58 / طول آستین از زیربغل : 51 / عرض حلقه آ‌ستین : 27 / قد : 72

سایز لیبل

L

کشور سازنده

China